Urbanitzacions interiors, controls de pas en Naus industrials de Ctra Reus-Constanti de Reus